Waarom GPT-4 technisch gezien geen AI (KI) is

Door Quinten Schorsij - 29 maart 2023

GPT-4 is een afkorting voor Generative Pre-trained Transformer versie 4, een reeks taalmodellen die zijn ontwikkeld door OpenAI, een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie. Het nieuwste model, GPT-4, is het meest geavanceerde en krachtige taalmodel tot nu toe, met ongeveer 185 miljard parameters. Ter vergelijking: de menselijke hersenen hebben ongeveer 86 miljard neuronen met gemiddeld 7.000 synapsen per neuron.

Wat doet GPT?

GPT is in staat om teksten te genereren op basis van een gegeven invoer, zoals een vraag, een instructie of een prompt. Het model leert van een enorme hoeveelheid tekstuele gegevens op het internet en kan verschillende soorten teksten produceren, zoals verhalen, gedichten, essays, code, tweets en meer. Het model kan ook reageren op tekstuele vragen en interacties in een conversatie- of dialoogvorm. Een voorbeeld hiervan is ChatGPT, een chatbot die is getraind om in een conversatie te interacteren. ChatGPT kan vervolgvragen beantwoorden, zijn fouten toegeven, onjuiste aannames uitdagen en ongepaste verzoeken afwijzen.

Waarom is GPT geen kunstmatige intelligentie?

Ondanks de indrukwekkende mogelijkheden van GPT, is het technisch gezien geen kunstmatige intelligentie (AI). AI is een breed en complex vakgebied dat zich bezighoudt met het creëren van machines of systemen die taken kunnen uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Er zijn verschillende soorten AI, zoals zwakke AI, sterke AI en kunstmatige algemene intelligentie (AGI). Zwakke AI verwijst naar systemen die gespecialiseerd zijn in één specifieke taak of domein, zoals schaken of gezichtsherkenning. Sterke AI verwijst naar systemen die hetzelfde niveau van intelligentie en begrip hebben als mensen over verschillende taken en domeinen. AGI verwijst naar systemen die alle mogelijke taken kunnen uitvoeren die mensen kunnen doen, of zelfs beter.GPT valt onder de categorie van zwakke AI, omdat het alleen gespecialiseerd is in het genereren en verwerken van natuurlijke taal. Het heeft geen algemeen begrip van de wereld, de context of de logica achter de teksten die het genereert of ontvangt. Het kan ook geen andere soorten taken uitvoeren die niet gerelateerd zijn aan taal, zoals beeldherkenning of planning. Bovendien kan GPT soms onjuiste of onzinnige antwoorden geven die plausibel klinken maar niet waar zijn. Dit komt omdat het model geen bron van waarheid heeft tijdens het trainingsproces en omdat het model soms wordt misleid door de ideale antwoorden die afhangen van wat het model weet in plaats van wat de menselijke demonstrator weet.

Conclusie

GPT is een krachtig en geavanceerd taalmodel dat teksten kan genereren en verwerken op basis van een gegeven invoer. Het is echter geen kunstmatige intelligentie in de strikte zin van het woord, omdat het alleen gespecialiseerd is in één specifieke taak of domein en geen algemeen begrip of intelligentie heeft over andere aspecten van de wereld. GPT is nog ver verwijderd van het bereiken van AGI, dat alle mogelijke taken kan uitvoeren die mensen kunnen doen.

Delen